บล็อก

บล็อกบล็อกได้รับบทบาทหน้าที่ขึ้นในปัจจุบันในแวดวงสื่อมวลชนในหลายประเทศระบบที่เรียบง่ายและสามารถตีพิมพ์เรื่องราวได้โดยไม่ต้องใช้ความรู้ในการเขียนเว็บไซต์

Share